چاپ پلات ، چاپ دیجیتال ، چاپ فضای داخلی ، پلات

چاپ پلات

چاپ پلات چاپ پلات از نوع چاپ های عریض به حساب می آید ، دستگاه پلات در صنعت چاپ دیجیتال در دسته چاپ فضای داخلی ( Indoor ) می باشد و از گروه چاپ دیجیتال یا چاپ Indoor به حساب می آید . این چاپ به دلیل مقاوم نبودن در فضای خارجی و آب و…