ارتباط از طریق پست الکترونیک

ارسال

اطلاعات تماس با نقش و نگار

آدرس:
ایران – تهران – منطقه ۱۰ – خیابان آذربایجان – خیابان قصرالدشت – خیابان بهنود – خیابان کارون – پلاک ۶۳۸ – زنگ دوم

 

کد پستی : ۱۳۴۴۶۱۸۴۷۷

تلفن های تماس :
۶۶۰۱۶۱۲۳ ۲۱ (۹۸+)

۶۶۰۱۵۶۵۴ ۲۱ (۹۸+)

۶۶۰۱۳۰۵۰ ۲۱ (۹۸+)

تلفن تماس بعد از ساعات اداری : ۵۷۹۲۶۴۶ ۹۱۲ (۹۸+)

ایمیل :

standha@yahoo.com