تعمیر استند پاپ آپ

تعمیر استند پاپ آپ: استند پاپ اپ یکی از گرانترین استند های نمایشگاهی میباشد که باید در نگهداری آن دقت کافی داشت . بعضی از مشتریان عزیزمان سهوا باعث خرابی این سازه گرانبها میشوند که این امر باعث غیر استفاده شدن استند میشود لذا ابتدا میخواهیم چند روش در نگهداری استند پاپ آپ  را آموزش…